Vēja ģenerators pilsētai

vetrogenerator

Visi līdz šim pazīstamie vēja ģeneratoru veidi, gan ar vertikālo, gan horizontālo darba vārpstu ir diezgan sarežģīti un dārgi uzstādāmi (galvenokārt lielo mastu un to bāzējuma dēļ). Pašvaldības visā pasaulē iebilst pret vēja ģeneratoru uzstādīšanu pilsētās un ciematos dažādu (objektīvu un subjektīvu) apstākļu dēļ:
– augstie masti un rotoru izskats degradē arhitektonisko vidi;
– ģeneratoru spārni rotējot apdraud putnus, atrodoties to migrācijas maršrutos;
– tradicionālie vēja ģeneratori (to rotori) galvenokārt piemēroti laminārām gaisa plūsmām; to pielietošana sarēžģīta reljefa apstākļos (kad gaisa plūsmas kļust turbulentas) ir gandrīz neiespējama un mazefektīva
– ģeneratoru darbības laikā rodas infraskaņa (6-8[10] Hz), kas negatīvi ietekmē cilvēku un dzīvnieku veselību.

Uzskatām, ka esam izstrādājuši oriģinālu vēja ģeneratoru veidu, kas būtu brīvs no augšminētajām nepilnībām. Nelielu izmēru (salīdzinoši),uz zema, max.1,5 – 2 metrus augsta masta uzstādāms, pašorientējošs pret vēja virzienu vēja ģenerators varētu būt viegli uzstādāms uz gandrīz jebkuras būves jumta. Īpaši efektīva šāda tipa ģeneratoru uzstādīšana varētu būt uz t.s. plakanajiem jumtiem daudzstāvu celtnēs, apvienojot tos baterijās pa 30 – 40 gab. Iegūto elektroenerģiju iespējams izmantot gan pastarpināti (akumulējot, invertējot maiņstrāvā un izmantojot elektrotīklā), gan tieši, izmantojot to, piemēram, siltā ūdens sagatavošanai (priekšsildīšanai) vai apkures vajadzībām.

Kā vēl viens pozitīvs faktors jāmin tas, ka piedāvātais ģeneratora veids būs viegli apkalpojams nelielā masta augstuma dēļ, taču šis apstāklis nav dominatīvs jaunā tipa iekārtai – ierīces pacelšana lielākā iespējamā augstumā tikai un vienīgi palielinās tās efektivitāti.

Pielietojums – jebkurš tautsaimniecības objekts, pašvaldību un privātais dzīvojamais sektors. Ieguvums – zemas pašizmaksas (ilgtermiņā) elektroenerģijas iegūšana. Ļoti aktuāls kļūs jautājums par tradicionālo trīsspārnu rotoru nomaiņu jau funkcionējošos vēja parkos ar jaunā tipa iekārtu (izmantojot jau esošos mastus, enerģētiskās sistēmas utt.).