Dzinējs bez galvas

blockcyl

Cilvēce lieto tradicionālo iekšdedzes dzinēju ar tik pierasto kloķa – klaņa mehānismu, virzuli un gāzu sadales mehānismu ar diviem vai vairākiem vārstiem jau vairāk par gadsimtu. Neraugoties uz šī dzinēja veida popularitāti (to izmanto gan kā benzīna, gan kā dīzeļdegvielas sadedzināšanai), cilvēce ne uz mirkli nav atteikusies no domas par racionālāka dzinēja radīšanu un izmantošanu . Pats pazīstamākais mēģinājums ir Vankeļa rotora dzinējs, ko plašāka publika pazīst kā MAZDA RX-7 un RX-8 automobiļos lietotais. Diemžēl izgatavotājkompānija nesen paziņoja, ka pārtrauc darbu pie minētā dzinēja pilnveidošanas nepārvaramu tehnisku grūtību dēļ (rotora aksiālais blīvējums un, sekojoši, ierobežots dzinēja motoresurss). Ir viedoklis, ka Vankeļa rotora dzinējs īstu popularitāti neguva savas tik neparastās konstrukcijas dēļ – cilvēce ir iemīlējusi tradicionālo kloķvārpstu, klani un virzuli, četrtaktu darbības principu.

Ja paraugāmies šībrīža tendencēs tradicionālo dzinēju pilnveidošanā, tad secinām, ka galvenais darbs notiek tieši ar gāzu sadales mehānismu uzlabošanu: divas un pat vairāk sadales vārpstas uz cilindru, maināmas sadales fāzes atkarībā no dzinēja apgriezieniem, elektroniski komutējama vārstu darbība utt.. Iekšdedzes dzinēju galvas kļust aizvien sarežģītākas un, protams, dārgākas. Moderno dzinēju galvas cena var sastādīt pat pusi no dzinēja cenas, to remonts prasa augstu kvalifikāciju un ir ļoti dārgs.

Mēs apgalvojam, ka tik ierastais četrtaktu dzinējs ar tradicionālo kloķa – klaņa menānismu,virzuli un cilindru, aizdedzes sveci (vai dīzeļdegvielas iesmidzi) var tikt konstruktīvi modificēts un var darboties bez tik pierastās dzinēja galvas – vārstiem, bīdītājiem, sadales vārptām,rokeriem, kēdes utt.. Nav nepieciešams nelietderīgi dedzināt degvielu šī mehānisma piedziņai!