Dzenskrūve ar palielinātu lietderības koeficientu

vint

2013. gadā cilvēce nosvinēja nosacītu jubileju – ir pagājuši tieši simts gadu pēdējām kaut cik būtiskām izmaiņām un uzlabojumiem hidro dzenskrūvju jomā. Minētajā tehnikas nozarē norit darbs pie dzenskrūvju dizaina, lāpstiņu formu daudzveidības un sortimenta palielināšanas, kā arī specifiskās jomās, piemēram, dzenskrūvju akustisko parametru uzlabošanas zemūdenēm utt.. Taču viens lielums, pēc būtības paliek praktiski nemainīgs – visu zināmo un patreiz flotē izmantojamo dzenskrūvju lietderības koeficients k=0,6-0,65. Vienkāršoti tas nozīmē, ka no katriem izmantojamajiem 100 Zs vismaz 30 -40 Zs tiek zaudēti, negūstot praktiski neko ! Dzenskrūvju tradicionālie defekti (robi, plaisas, apaugums) vēl vairāk palielina šos zaudējumus.

Uzskatām, ka mūsu rīcībā ir atklājums, kas ļauj strauji palielināt hidro dzenskrūvju efektivitāti. Atklājums tika izdarīts, izgatavojot un aprobējot eksperimentālas dzenskrūves sporta laivām. Izmēģinājumu laikā tika novērota virkne neparastu rezultātu pie noteiktiem kustības režīmiem. Tieši šie pārsteidzošie novērojumi ir atklājuma pamatā.

Prognoze – vismaz par 7 – 8 % augstāks dzenskrūves lietderības koeficients. Pielietojums – pilnīgi visa peldošā mazizmēra un lielizmēra flote, civilā un militārā. Ieguvums – palielināts attālums, ko peldlīdzeklis var veikt ar konstantu degvielas daudzumu (vai iespējas palielināt ātrumu uz dzenskrūves efektivitātes rēķina).

Ekonomiskais efekts ir grūti aprēķināms objektīvu datu trūkuma dēļ. Pēc DISCOVERY datiem, ik diennakti pasaulē tiek izlietoti 1 135 000 000 litru degvielas. Pieņemot, ka metodes efektivitāte ir tikai 5%, gada ekonomiskais pienesums ir lēšams ap 20 miljardiem USD.

Jāpiezīmē, ka, izpildot virkni nosacījumu, var tikt modernizētas patreiz lietojamās dzenskrūves.